:: Tenchi Muyo BR // O Maior site brasileiro sobre Tenchi Muyo
 

- Página Principal
- Equipe do Site
- Contato
- Fórum
- Orkut
- Sorteio

 

- Episódios
- Filmes
- Vídeos Diversos
- Músicas
- Mangas
- Novels
- Doujin (+18)

 

- História
.TM OVAs
.Tenchi Universe
.Tenchi in Tokyo
.TM GXP
.Dual!
.Pretty Samy OVA
.TM! In Love
.TM! Manatsu no Eve
.TM! In Love 2
- Planeta Jurai
- Cronologia
- Árvore Genealógica
- Guia de Episódios
.TM OVAs
.Tenchi Universe
.Tenchi in Tokyo
.TM GXP
.Dual!
.Pretty Samy OVA
.Pretty Samy TV
.Sasami MSC

 

- Tenchi Masaki
- Ryoko
- Aeka Jurai
- Sasami Jurai
- Washu Hakubi
- Kiyone Makibi
- Mihoshi Kuramitsu
- Ryo-Ohki

:: Tenchi Muyo BR // O Maior site brasileiro sobre Tenchi Muyo


Nome: Greiciellen (Greice)
Idade: 29 anos
Função: Redatora

Nome: Larissa
Idade: 26 anos
Função: Designer

Nome: Napoleão
Idade: 33 anos
Função: Relações Públicas

Nome: MasakiLHW
Idade: 31 anos
Função: Tudo.

Nome: Ándre
Idade: 34 anos
Função: Administrador do Fórum/Orkut

Nome: MDK Hakubi
Idade: 26 anos
Função: Contribuinte
:: Tenchi Muyo BR // O Maior site brasileiro sobre Tenchi Muyo
  TNNAC
Kanzen


TMBR


 

Nome:

E-mail:

Mensagem: